Totes les dades

ÚLTIMES DADES

actual.jpg
actual2.jpg

EXTREMES MENSUALS

mensual.jpg

EXTREMES ANUALS

anual.jpg

Les últimes dades i les dades d'avui s'actualitzen cada 5 minuts. Les dades mensuals cada 2 hores i les anuals cada 5 hores. Informes elaborats amb els programes Cumulus i Graphweather.